Đinh Xuân Hiển

Kiến trúc sư

2003-2008: Khoa kiến trúc dân dụng - Đại học kiến trúc Hà Nội
2005-2007: Kỹ thuật viên TNHH MTV Total building system ( TBS Australia) 
2008-2011: Kiến trúc sư tại công ty CDC bộ xây dựng
2011-2021: Sáng lập và điều hành VAV.

Architecture. Trần Toàn Chung

Kiến trúc sư

2004-2009: Khoa kiến trúc dân dụng - Đại học kiến trúc Hà Nội.
2009-2021: Làm việc tại VAV

Interior Architecture: ms. Pham Thi Kieu Anh

Interior Architecture

2013-2018: Khoa nội thất - Đại học kiến trúc Hà Nội
2020-2021: Làm việc tại VAV

Nguyễn Như Phương

Interior designer

2008-2013: Khoa tạo dáng công nghiệp - Trường đại học mở Hà Nội
2019-2021: Làm việc tại VAV

 

 

Đặng văn Hưng

Kết cấu sư

2019-2021: Phụ trách kết cấu tại VAV

Nguyễn Thị Hà

Dự toán

2017-2021: Phụ trách lập dự toán tại VAV

Vũ Thị Hảo

M.E.P

2016-2021: Phụ trách M.E.P tại VAV

Cao Minh Tân

Quản đốc

2003-2008: Khoa xây dựng trường đại học kiến trúc Hà Nội
2018-2021: Quản đốc sản xuất tại VAV HOME FURNISHINGS

Mr. Nguyen Manh Hung

Interior designer