Hoang Gia VIP casino

Client:

Location: Bai Chay ward, Ha Long city, Quang Ninh province

Category project: Công trình thương mại dịch vụ

Year project: 2022