Hoang gia SPA | Hoang Gia hotel | Bai Chay ward, Ha Long city, Quang ninh province

Client: Hoang Gia

Location: Bai Chay ward, Ha Long city, Quang Ninh province

Category project:

Year project: 2022